மென்பொருள் இல்லாமல் ஆபாச இணையத்தளங்களை தடை செய்ய வேண்டுமா?

Thursday, April 09, 2020
Tamil Computer Doctor நாம்  அலுவலகத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ பாவிக்கும் கணினியில் எமக்கு பெரும் சவாலாக இருப்பது ஆபாசமே. எம்மை அறிந்த...

ஆபாச தேடல்கள் கூகுலில் வராமல் தடை செய்வது எப்படி?

Thursday, April 09, 2020
Tamil Computer Doctor உலகிலேயே மிக பிரபலமான தேடல் பொறியில் கூகுள் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும்.  எமக்கு இணையாளத்தில் என்ன தேவையாக இர...

எந்தவெரு மென்பொருளும் இன்றி இணையத்தளங்களை தடை செய்ய வேண்டுமா?

Wednesday, April 08, 2020
Tamil Computer Doctor நீங்கள் உங்கள் கணினியில் குறிப்பிட்ட சில இணையத்தளங்களை பார்வையிட விருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். அல்லது உங்கள் ...

உங்கள் கணினியில் CD சிக்கிக்கொண்டதா? வெளியில் எடுக்க இலகுவழி

Tuesday, April 07, 2020
 நீங்கள் அடிக்கடி CD / DVD பயன்படுத்துபவரா ..?  நீங்கள் என்றாவது  உங்கள் கணினியின் CD Drive இல் இருந்து உங்கள் CD / DVD வெளியே வராமல் உங்கள...
Powered by Blogger.